Placeholder

Duidelijk in je team!

Het doel van deze regeling is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten.

Artikelnummer: 7584 Categorie:

Beschrijving

 

Samenvatting, doel en doelgroep Binnen een team functioneren allerlei mensen met verschillende kwaliteiten. Wat is eigenlijk jouw rol binnen de groep: ben je een constructieve dwarsdenker, een leider, een volger, een denker of uitvoerder? Kortom, waar sta je in het team? In deze workshop kijken we naar jouw kwaliteiten en gaan we na of die benut worden. Communicatie is hier ook belangrijk. Want stel dat je een goed idee hebt of het ergens niet mee eens bent, kun je dat dan zo overbrengen dat je anderen mee krijgt?

Kernvraag in deze workshop: wat heb jij je team te bieden?

2. Thema’s en inhoud traject Categorie opleiding: A-B-C

Aantal modules/ Onderwerpen

Opbouw van de trainingen

1.

2.

3. Start trainingen en locatie  01-01-2021 tot en met 31-12-2021

Training start elke maand op: locatie 1, locatie 2, locatie 3

3. Studierichting en niveau Cursus is op MBO-3/4 niveau
3. Studiebelasting o    8 uur

o    16 uur

0    Online en offline

4. Studierichting

Kennis/ vaardigheden / houding

Basisvaardigheden: digitale vaardigheden, cursussen taal-, schrijf- rekenvaardigheid, internet en sociale media trainingen;
-Arbeidsmarktvaardigheden: BV beter solliciteren, maken van cv, netwerkvaardigheden, presenteren, ondernemersvaardigheden en voeren van ontwikkel- of beoordelingsgesprekken;
-Sociaal-communicatieve vaardigheden en soft skills: bijvoorbeeld 21e-eeuwse vaardigheden, beter samenwerken, onderhandelen, persoonlijke effectiviteit en leiderschapstrainingen;
-Vakgerichte bijscholing: Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een basiscursus programmeren of boekhouden.
5. Persoonlijke

Begeleiding en voorkennis en vooropleiding

 

o  Individuele begeleiding en coaching

o Groepstraining

o Intervisie in kleine (digitale) groep

o Virtual classes Webinars (online) workshops

o Groepsdiscussie

o  Interactieve lessen

o Praktijkopdrachten

o online-training

o beschikbaar additioneel lesmateriaal

 6. Resultaten 

deelnemer in kennen en kunnen

 

7, Toestmomenten

 

a. Hoe vaak?

b. Welke vorm:

8. Bewijs van afronding  Ja, Altijd

o Digitaal Certificaat

o Digitaal Bewijs van deelname

o Erkenning landelijke branchevereniging: SKJ

o  Referentie

9. Kosten zonder subsidie Transparant Training is BTW vrijgesteld voor deze trainingen brengt dus geen BTW in rekening.
10. Sector  Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland, Utrecht, Heel Nederland
Algemene voorwaarden en annulering Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.We doen er alles aan om de training een succes te laten worden. Complimenten worden gewaardeerd. U kunt ze mailen of persoonlijk noemen. Soms ontstaat er onvrede. Deelt u dat aub tijdig met ons dan zoeken we een passende oplossing. U vindt onze algemene voorwaarden hier.

Bent u het niet eens met deze oplossing/aanpassingen dan verwijs ik u de klachtenregeling van het NRTO. We hanteren de algemene voorwaarden van het NRTO. U kunt daar ook een klacht indienen bij de klachtencommissie.

https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/07/NRTO-richtlijnen-voor-algemene-voorwaarden-BB.pdf

Algemene voore

Annulering training. De exacte data worden vooraf zorgvuldig vastgelegd en gecommuniceerd met de deelnemer. De datum is dan ook bindend dan bevestiging van deelname. Bij het afzeggen of annuleren van de trainingsdatum binnen een twee weken voor aanvang van de cursus wordt de training in zijn geheel gefactureerd.

Contact Kantoor: Transparant Training, Noldijk 108, 2991 VL Barendrecht

Klantenservice: yvonne@transparanttraining.nl

Cursusverantwoordelijke: Serge Willemstein – serge@transparanttraining.nl 0637272844

Extra informatie

Vormen van persoonlijke begeleiding

(online) workshops, (online)Coaching, Buddysysteem, Groepsdiscussie, Individuele persoonlijke ondersteuning, Interactieve lessen, Online beschikbaar additoneel lesmateriaal, Persoonlijke opdrachten, Praktijkopdrachten, Virtual classes, Webinars