Placeholder

Duidelijk en Professioneel Communiceren en leidinggeven

Doel van deze training is het verbeteren van de communicatie tussen leidinggevende/coördinatoren en hun medewerkers. Coachend, stimulerend en authentiek leidinggeven spelen daarin een belangrijke rol. De deelnemer krijgt praktische handvatten in de volgende onderwerpen:

• Coachend leiding geven,
• Ziekteverzuim gesprekken voeren
• Communicatie
• Omgaan met stress en stressbeheersing / plannen en organiseren

Korte omschrijving per onderwerp
Bij coachend leiding geven: maken we de deelnemer bewust op welke manier mensen ge(de)motiveerd worden en op welke manier haalbare doelstellingen afgesproken kunnen worden.
Bij ziekteverzuim-gesprekken: leert de medewerker ziekteverzuim-gesprekken te voeren gericht op de mens en resultaat.
Bij communicatie: de deelnemer krijgt helder op welke manier hij/zij communiceert en krijgt helpende tips om het resultaat van communicatie te verbeteren.
Bij het omgaan met stress: het verbeteren van vaardigheden om stress beheersbaar te houden. De deelnemer krijgt praktische tools o.a. in het keuzes maken, bij het organiseren en plannen en het preventief omgaan met stress/burn-out.

Artikelnummer: 7562 Categorie:

Beschrijving

 

Samenvatting en doelgroep

 

 

 

Het verbeteren van de communicatie tussen leidinggevende/coördinatoren en hun medewerkers. Coachend, stimulerend en authentiek leidinggeven spelen daarin een belangrijke rol. Deelnemer vergroot de professionele vaardigheden. De training is voor coördinatoren  met verschillende opleidingsachtergronden en ervaringen. Het niveau ligt gemiddeld op MBO 4. Enkele leidinggevenden waren eerst meewerkend man/vrouw en zijn nu coördinator. Het omgaan met deze rolwisseling en verwachtingen zal meegenomen worden in de training.
Thema’s Module 1: Persoonlijke communicatievaardigheden, Ziekteverzuimbegeleiding en coachend leidinggeven 1

Module 2: Coachend leidinggeven 2, Stressbeheersing en plannen/organiseren

Werkvorm

 

Voor de praktische maatwerktraining vormt het functioneren in de praktijk het startpunt. De deelnemer gaat actief met eigen praktijk en casuïstiek aan de slag en wordt gestimuleerd om zijn grenzen binnen en buiten de training te verleggen. Er zal gebruik worden gemaakt van rollenspellen, actieve werkvormen en communicatietechnieken. We maken gebruik van de leertheorie van Kolb, hiermee worden deelnemers extra gestimuleerd.
Elearning Ja, gedeeltelijk

1) Er vindt een digitale intake plaats, waarmee we exact achterhalen wat de leerpunten zijn. De training wordt op basis van deze input verder vormgegeven

2) De deelnemers maken twee digitale opdrachten

Thuiswerk? En Studiebelasting Ja, de deelnemer heeft gemiddeld drie uur aan thuiswerk te doen in de cursusperiode.
Duur en groepsgrootte De training duurt 16 uur.

 

Start trainingen Inschrijven vanaf nu tot en met 31-10-2021
 

Evaluatie

 

Evaluatie met de groep gebeurt door een mondelinge terugkoppeling na elke trainingsmoment.

Evaluatie met de opdrachtgever gebeurt door een persoonlijke afspraak te maken binnen een maand van de training.

Certificaat De deelnemer ontvangt een certificaat/bewijs van deelname. De training is SKJ gecertificeerd. Medewerkers die daaronder vallen, krijgen de punten digitaal toegekend.
Auteursrecht en gebruik n.v.t.
Klacht en Pluim We doen er alles aan om de training een succes te laten worden. Complimenten worden gewaardeerd. U kunt ze mailen of persoonlijk noemen. Soms is een opdrachtgever ontevreden dan proberen we eerst met elkaar een acceptabele oplossing/aanpassing te vinden. Mochten we daar niet uitkomen dan verwijs ik naar de klachtenregeling. We hanteren de algemene voorwaarden van het NRTO. U kunt daar ook een klacht indienen bij de klachtencommissie.

https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/07/NRTO-richtlijnen-voor-algemene-voorwaarden-BB.pdf

 Prijs
Subsidie Dankzij een subsidie van de overheid. Kan deze training kosteloos worden aangeboden. We verzorgen de complete afhandeling en hebben na inschrijving oa. BSN nummer nodig. We vragen u ernaar na uw inschrijving.

Transparant Training brengt geen BTW in rekening.

Algemene voorwaarden Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Contact Serge Willemstein – serge@transparanttraining.nl 0637272844