Omgaan met agressie op het voetbalveld

Project: Schop Agressie de deur uit Voetbalvereniging Heerjansdam

Eerste avond “schop agressie de deur uit” succesvol verlopen

Op dinsdagavond 7 maart 2017 vond de eerste van twee gespreksavonden plaats over het thema “agressie” binnen de voetbalvereniging Heerjansdam. Agressie komen we op veel plaatsen om ons heen tegen en helaas ook binnen onze club. Om dit probleem aan te pakken heeft de Normen & Waardencommissie een avond georganiseerd bedoeld voor ouders, trainers en scheidsrechters van de teams JO13 tot en met JO19. Hieronder een impressie van het verloop van de eerste avond.
René Philips, Bestuurssecretaris van de voetbalvereniging Heerjansdam, opende de avond. “Wat voor vereniging willen we zijn? Hoe bewust zijn we van ons eigen gedrag langs de lijn?Wat verwachten we van de scheidsrechter, de trainer en wat verwachten zij van een voetbalvereniging

omgaan met agressie

Omgaan met agressie langs het veld maakt veel los

Hoe kunnen we samen het maatschappelijke probleem van (non verbale) agressie binnen onze vereniging oplossen?”

Annemiek Teuben (secretaris van de Normen en Waardencommissie) presenteerde de resultaten van de enquête met als titel “plezier langs de lijn”. Deze enquête werd in de maand februari gehouden via de website en langs de lijn via interviews. De resultaten van 82 deelnemers vormden een eerste aanzet om met elkaar in gesprek te gaan. Zo werd duidelijk dat het plezier langs de lijn behoorlijk afneemt bij toeschouwers van de teams JO13 naar JO19. “Hoe komt dit en wat kunnen we hier aan doen?” was een vraag uit de zaal. Verder bleek bijvoorbeeld dat 1 op de 5 toeschouwers langs de lijn vindt dat je commentaar moet kunnen geven op een trainer of scheidsrechter tijdens een wedstrijd. Hoe staan we hier tegenover? Bij een sport als rugby kom je dit gedrag niet tegen. Daar is het gewoon de norm dat de scheidsrechter altijd gelijk heeft, dus waarom zou je tegen hem praten? Wat is de norm van onze vereniging hierin?

Serge Willemstein, in zijn dagelijkse werk trainer en coach op het gebied van sociale vaardigheden en persoonlijke effectiviteit én in zijn vrije tijd trainer van de JO11-4, leidde het tweede deel van de avond. In groepjes werd gebrainstormd over de verschillende vormen van agressie en de herkenning van het oplopen van agressie. Op welk punt slaat de situatie door en gaat iemand te ver? Alleen als we die signalen herkennen kunnen we effectief ingrijpen op dit gedrag. Naast het herkennen van verschillende vormen van agressie, besteedde Serge aandacht aan de tips om agressie aan te pakken. Het stellen van duidelijke grenzen en het maken van afspraken lijkt zo voor de hand liggend, maar hoe handhaven we gedurende een heel seizoen deze afspraken en hoe spreken we elkaar aan op ongewenst gedrag? Zou het opstellen en ondertekenen van een gedragscode door alle ouders trainers en spelers kunnen helpen?
Uit de resultaten van de enquête en de brainstorm kwamen waardevolle aanbevelingen voor verbeteringen.
Aan het einde van de avond vatte Pieter Visser, lid van de Normen en Waardencommissie de avond nog even kort en bondig samen: “Heerjansdam is een leuke vereniging getuige onder andere van het gemiddelde cijfer 7,5 uit de enquête en daar mogen we trots op zijn. Maar als we dieper inzoomen op wat er gebeurt langs de lijn bij de opgroeiende jeugd, dan zien we een toename van agressie zelfs al bij de zeer jeugdige spelers en hun ouders. En dat is vreselijk jammer! “
Op 4 april as vindt de tweede avond plaats over agressie die primair bedoeld is voor de ouders van de JO13/JO15 jeugd, scheidsrechters en trainers én voor de ouders van de JO17/JO19 jeugd die niet aanwezig konden zijn op 7 maart jl. Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook welkom. De input van beide avonden wordt gebruikt om als vereniging verbeteracties in gang te zetten, zodat we stukje bij beetje de problemen rondom agressie kunnen terugdringen.

Praat ook mee op dinsdag 4 april door je op te geven via onderstaande link.

Agressie lossen we samen op!

 

Geen Reacties

Plaats een reactie