Omgaan met agressie

U wilt beter omgaan met agressie en spanning bij klanten? Wat kunt u doen? Hoe krijgt u weer grip op de situatie en welke tools zijn ervoor? Welke signalen van agressie zijn te herkennen en he anticipeert u hierop? Hoe de-escaleert u nu?

Tijdens deze “snelle” training leert u deescaleren en op effectieve manier omgaan met agressie.  U oefent met een acteur.  Daarnaast leert u hoe u grip krijgt op lastige situaties waarin spanning en emoties hoog oplopen. U gaat met zelfvertrouwen de situatie tegemoet en weet u leidinggevende constructief aan te spreken over uw recht op nazorg.

Resultaat

 • U leert effectief omgaan met verschillende vormen van agressie
 • U kunt verschillende soorten agressie tijdig herkennen of zelfs ombuigen
 • U krijgt inzicht in verschillende gedragsstijlen
 • U leert agressie- en angstsignalen bij uzelf herkennen
 • U wordt zich bewust van uw eigen gedrag en handelen tijdens agressievolle situaties
 • U leert uw eigen grens bewaken
 • U krijgt meer grip op emotioneel en agressief gedrag
 • Oefening met een acteur – die met Respect voor jou werkt!-

Doelgroep

Medewerkers die te maken hebben met “menselijk” conatc. Deze training sluit aan bij iedereen die in de dagelijkse praktijk beter wil leren omgaan met emoties van anderen en de oplopende schaal van agressie beter wil leren kennen.

Zeker weten of dit bij u past? Doe gratis persoonlijke intake.

Programma

 • Kenmerken van agressief gedrag
 • Agressiestijlen en -vormen
 • Bewust gebruikmaken van verschillende gedragsstijlen
 • Uw persoonlijke stijl: kwaliteiten en valkuilen
 • Grenzen stellen en omgaan met emoties
 • Verbaal en non-verbaal gedrag bij agressie
 • Preventieve mogelijkheden voor agressiereductie
 • Persoonlijke leervragen en cases
 • Verschillende uitingsvormen van agressie
 • Zelfcontrole en zelfkennis
 • Praktijkvoorbeelden en -oefeningen
 • Persoonlijk actieplan

Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u het Transparant Training-certificaat.