Ontwikkel Huisregels bij Spirit Jeugdzorg

,

Vraagstelling opdrachtgever: We hebben 36 locaties, ieder met zijn eigen huisregel- boek; We willen terug naar een aantal duidelijke huisregels. Maar hoe breng je dat bij pubers onder de aandacht en hoe zorg je ervoor dat er ook een educatief mogelijkheid vanuit gaat.

Onze oplossing: We starten met een projectteam, waarin belangrijke beinvloeders zitten. Immers draagvlak is essentieel bij deze opdracht. We ontwerpen een logo: Respect. En 6 posters met humor, een grapje waarin de huisregels worden uitgebeeld. Er zijn twee verschillende doelgroepen (tot 12 jar en van 12 tot 16 jaar)

Het resultaat; de posters zijn aan alle locaties uitgedeeld en functioneren. Medewerkers hebben handvatten gekregen om bij het niet nakomen van huisregels deze op een ontspannen manier met de jongere te bespreken.

Website : spiritjeugdzorg.nl

Author : Transparant Training & Projecten

Visit Website