doelen visie
Veiligheidsscan zorginstelling

Thema: welke stip zet jij op de horizon?

Voor deze zorginstelling voerden we een veiligheidsscan uit. In zo’n onderzoek worden diverse puzzelstukjes benoemd. Enkele daarvan zijn:
1. Eerste indruk,
2. Communicatiepatronen binnen en buiten de organisatie en het team
3. Methodieken,
4. Professionaliteit van de zorgmedewerker
5. Veiligheidsbeleid

Transparant Training geeft pro-actief advies. Dus we gaan verder dan alleen vaststellen. We kwamen met een manifest ter verbetering van de kwaliteit.
Enkele tips willen we graag met u delen:

> Energize de patienten/leerlingen; geef ze een doel, toekomstvisie voor hun leven
> Empower en professionaliseer de medewerker
> Conditioneer de omgeving met gewenst sociaal gedrag
> Veiligheid voor deelnemers en medewerkers staat centraal. Zoek naar dwarsverbanden!