ASZ-Medewerkers geven omgaan met agressie training een 8!

De training is positief ontvangen met een gemiddelde van een 8 beoordeeld door de medewerkers. Enkele opmerkingen: “goede duidelijke training”, “veel afwisseling”, “ik weet wat ik moet doen bij fysiek en verbaal geweld”, “ik kan mijn hoofd leeg maken”, “gebruik van ademhaling”

Op 20 en 21 zijn we actief in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. We geven daar een training omgaan met agressie aan BHV-medewerkers in het ziekenhuis. Zij hebben als taak het ziekenhuis te ontruimen en mensen op te vangen bij calamiteiten. Hoe ga je als BHV-er als je moet ontruimen en een arts wil niet meewerken? En Hoe vang je familieleden op die naar het ziekenhuis komen bij een calamiteit.

Aanleiding is dat er steeds meer agressie op de medewerkers afkomt en hoe ga je om met de mondigheid, assertiviteit en soms brutaal gedrag van klanten? Mensen die voor willen dringen, die eerder op afspraak willen komen? Hierbij wordt frustratie-agressie en ook instrumentele agressie ingezet om het doel te bereiken. De ASZ medewerkers leerden hierop adequaat te handelen.

Als opdracht hebben we meegekregen:

  • Geef de medewerkers handvatten in het omgaan met agressie (de-escaleren)
  • Laat medewerkers agressie-signalen herkennen
  • Hoe reageer je daarop (wat kun je beter wel en niet zeggen)
  •  En als je geconfronteerd wordt met agressie hoe reageer je daardan achteraf op?
  • We gebruiken de training ook om het veiligheidsbeleid van de organisatie te benoemen.
Omgaan met agressie veiligheidstechnieken

Ontspannen oefenen in de buitenlucht

Handelingsbekwaamheid oefenen

Mag een agressietraining ook leuk zijn? In elke training van Transparant is een ontspannen sfeer. Dan wordt leren leuk